KBT

Kognitiv beteendeterapi är en välbeforskad behandlingsmetod för en rad svårigheter.

I en KBT-terapi arbetar psykolog och klient för att klienten ska hitta konstruktiva, långsiktiga strategier för att handskas med besvärande tankar, känslor och beteenden.

Exempel på behandlingsområden inom KBT:

 • Ångest och oro
 • Depression och nedstämdhet
 • Livskris
 • Panikångest
 • Social ångest
 • Relationsproblem
 • Stress
 • Fobier
 • Tvångsmässiga beteenden
 • Parterapi
 • Trauma

Klienten spelar en aktiv roll i behandlingen och sätter tillsammans med psykologen målet med terapin, något som kontinuerligt utvärderas för att säkerställa att vi är på rätt bana.

Inom KBT ryms fler metoder som fått stort genomslag under de senaste åren, gemensamt är antagandet att våra beteenden bygger på vår inlärningshistoria. Vi lär oss en rad strategier för att handskas med obehagliga upplevelser - både inom oss och utanför oss. Tyvärr använder vi ofta dessa strategier trots att de får långsiktiga negativa konsekvenser för oss. Som tur är har vi möjlighet att lära om!

ACT

Ev av de mest uppmärksammade är ACT– Acceptance and Commitment Therapy som är en del av vad som brukar kallas "den tredje vågen" inom KBT. Om klassisk KBT bland annat syftar till att förändra de känslor och tankar som orsakar lidande så syftar ACT snarare till att hjälpa oss att förhålla oss till våra tankar och känslor på ett mer adaptivt sätt. Att fastna i beteenden där vi ständigt försöker att undvika negativa känslor och tankar kan bli såväl hämmande som kontraproduktivt. Ibland behöver vi kunna ta ångesten eller sorgen i handen och ändå fortsätta röra oss mot mål vi finner meningsfulla.

DBT

DBT – dialektisk beteendeterapi, är en annan metod inom KBT-paraplyet som riktar sig särskilt till individer som har svårigheter med känsloreglering och mellanmänskliga relationer. DBT har fått goda resultat för patientgrupper diagnosticerade med IPS, emotionellt instabil personlighetsstörning, även kallad borderline personlighetsstörning.

Mindfulness

Mindfulness har också kommit att bli en viktigt komponent inom KBT och ACT och brukar översättas till "medveten närvaro". Genom att träna sig på att anta en observerande position och iaktta sina tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser får vi distans till de impulser som annars får oss att agera och reagera utan att vi är medvetna om varför. Mindfulness används bl.a. för stresshantering och är ett inslag inom både ACT och DBT.