KBT

Kognitiv beteendeterapi är en välbeforskad behandlingsmetod för en rad svårigheter.

I en KBT-terapi arbetar psykolog och klient för att klienten ska hitta konstruktiva, långsiktiga strategier för att handskas med besvärande tankar, känslor och beteenden.

Exempel på behandlingsområden inom KBT:

 • Ångest och oro
 • Depression och nedstämdhet
 • Livskris
 • Panikångest
 • Social ångest
 • Relationsproblem
 • Stress
 • Fobier
 • Tvångsmässiga beteenden
 • Parterapi
 • Trauma

Klienten spelar en aktiv roll i behandlingen och sätter tillsammans med psykologen målet med terapin, något som kontinuerligt utvärderas för att säkerställa att vi är på rätt bana.

Läs mer om KBT

Hos KBT psykologen

Legitimerad psykolog innebär att psykologen efter fem års universitetsstudier och ett års praktiktjänstgöring har blivit godkänd av Socialstyrelsen. Legitimationen innebär att psykologen står under statlig insyn och måste arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Inledningsvis hålls ett par orienterade samtal för att få en bild av klientens problematik och vilka förändringar klienten önskar åstadkomma. Längden på behandling varierar med problemens art, mellan fem och tjugo sessioner är vanligast. En session är 45-60 minuter lång, något längre för parterapier.

Psykologer har tystnadsplikt och får endast bryta sekretessen i yttersta nödfall, om exempelvis ett barn far illa.

Om mig

Anna Sarve heter jag, är KBT-psykolog verksam i centrala Stockholm. Jag arbetar främst med neuropsykiatriska utredningar (exempelvis ADHD-utredningar) och med vuxna och ungdomar i terapi. Jag håller även utbildningar i KBT, handleder personal och föreläser för föräldragrupper. Jag har även erfarenhet av att arbeta med kriminalitet och våldsbejakande extremism.